”Har vi flygtige sjæle blivende sted andet end i de øjeblikke, hvor vi undres over det, der er til?” 

-  Martin A. Hansen  

For at undre sig må mennesket – og måske hele folkeslag – vågne op. Videnskaben er et middel til atter at få det til at slumre ind.”

-  Ludwig Wittgenstein

 

Professor, Ph.d.

Center for Dialog og Organisation

Institut for Kommunikation,

Aalborg Universitet

Hvem er jeg fagligt set?

Jeg er en dialog- og undringsfilosof og universitetprofessor i filosofisk og dialogisk praksis og har en ph.d. i pædagogisk filosofi. Jeg leder Wonder Lab på Aalborg Universitet og har stiftet Dansk Selskab for Filosofisk Praksis i 2002. Som den første i Norden skrev jeg en ph.d.-afhandling om filosofisk vejledning og hvordan det kan bruges inden for eksistentiel voksenpædagogik og livslang læring (Det filosofiske liv, Gyldendal, 2002).

 

Jeg er optaget af undringens fænomenologi og undrings-baserede dialoger, og hvad det i grunden vil sige at leve som menneske med en øget forundrings- og undringssans. I over 20 år har jeg forsket, undervist og trænet studerende og professionelle i, hvordan man lærer at ’stå i det åbne’ og være i sokratiske undringsfællesskaber og i eksistentielle dannelsesprocesser. At leve ’det filosofiske liv’ som en form for ’etisk selvomsorg’ eller spirituel/eksistentiel praxis er et dannelsesideal for mig.

Selvom min kone nu nok her vil sige med Holberg og et smil: "Ét er et søkort at forstå, noget andet et skib at føre."

eller