FinnWonderLab_edited.jpg

Foredrag og træningskurser

Jeg er træneruddannet i Tyskland, Holland og England i at facilitere sokratiske dialoggrupper, filosofiske samtalesaloner, filosofisk vejledning på to-mands-hånd, undringsværksteder i professionelle sammenhænge og ”Wonder Labs” i udviklings- og innovationsforløb i organisatoriske sammenhænge.

 

Jeg har siden 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet, og sidenhen fra 2012 på Aalborg Universitet udbudt efter- og videreuddannelseskurser på mastermodul-niveauer i filosofisk vejledning, professionel undren og dialog- og kommunikationsfilosofi. For tilmelding til Aalborg Universitet: 

 

For specialdesignede mindre træningsforløb, filosofisk vejledning og supervision, der ikke dækkes af ovenstående mastermoduler kan man henvende sig til undertegnede, hvis man er interesseret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere foredag: 
 

 • At møde verden med undren: Om dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et eksistentielt perspektiv
   

 • Filosofisk vejledning som etisk selvomsorg og vej til ‘indre filosofiske ro’
   

 • Den Store Humor i dansk livs- og eksistensfilosofi: Kierkegaard, Harald Høffding og Johannes Sløk
   

 • Hvad er eksistentiel dannelse og livsoplysning? Grundtvig-Kierkegaard-Løgstrup 
   

 • Ludvig Feilbergs ‘lykkeglimt': Danmarks første barfods-fænomenolog og livsfilosof
   

 • Dialog- og Kommunikationsfilosofi: De vigtigste dialogfilosoffer og tanker om filosofisk samtalekunst
   

 • Filosofi er en eksistentiel hjemkomst
   

 • Hvad er eksistenspædagogik og eksistentiel voksenlæring?
   

 • Er lykke forbundet med en forstærket forundrings- og undringssans?
   

 • Hvordan faciliterer man ‘Undringsværksteder’?
   

 • Hvordan leder man sokratiske dialoggrupper?
   

 • "Ja, har vi flygtige Sjæle blivende sted, andet end i de Øjeblikke, hvor vi undres over det, der er til?”  Om forholdet mellem kærlighed, undren og selvets opvågning
   

 • Menings- og undrings-dreven innovation: hvordan adskiller det sig fra teknologi- og bruger-dreven innovation?
   

 • Kan man undre sig uden ord? Om ‘den fyldte stilhed’ og om filosofi som spirituel praksis
   

 • Eksistentiel og humanistisk resiliens: undren som modstands- og livskraft i en dehumaniseret velfærdssamfund og af-fortryllet verden! 
   

 • Ludwig Wittgenstein som humorist og stilhedens filosof
   

 • Hvordan arbejder man med fænomenologisk og sokratisk aktionsforskning i praksis?
   

 • At tænke med hjertet: En introduktion til eksistentiel praksisfænomenologi
   

 • Hvad vil det sige at ‘leve det filosofiske liv’? Foucault, Hadot og Patocka om græsk filosofi som livskunst og livsform
   

 • Hannah Arendt: Åndens liv' og det at fødes til verden som påny gennem den sokratiske undren

 

 

"Finn Thorbjørn Hansen er en eminent formidler og han er virkelig god til at beskrive, hvordan undren er en del af kunsten. Desuden har han mange års erfaring i at samarbejde med for eksempel uddannelsesinstitutioner og kommuner, så han er vant til at sætte ord på arbejdet med kunsten.” 

- Sara Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder fra teatret Carte Blanche i Viborg